Knight Frank -Trendy na Rynku Biurowym 2018

Showroom Kamienia Naturalnego w Eurocentrum Office Centrum

knightfrank-trendynarynkubiurowym2018-1-1.jpg

Żyjemy w czasach błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych technologii, zmiany demograficzne i społeczne, rosnąca presja na zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne wpływają na zmiany we wszystkich aspektach życia. Zaawansowane technologie, dostępność danych i sieci społecznościowe mają aktualnie niezwykle istotny wpływ na sposób komunikowania się ludzi i metody współpracy. Współczesne otoczenie biznesowe określane jest jako VUCA World (akronim słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność), w którym jedyną stałą jest zmiana. Do tej zmieniającej się rzeczywistości muszą również zostac dostosowane miejsca pracy i biurowce.